Luonto & retkeily

Salokylältä löytyy monia mahdollisuuksia retkeilyyn mm. luontopolku, laavu, Kuorinka-järvi sekä useita luonnonsuojelualueita.

Salokylän luonto on moninaista. Kylän alueella sijaitsee useita luonnonsuojelualueita, jotka toimivat mm- valkoselkätikan pesimäalueena. Lisäksi kylän alueella kasvaa useampia rauhoitettuja kasvilajeja, kuten musta-apila, pieni neidonlukko ja kirkiruoho. Kylällä on myös valkoselkätikan pesimäalueita. 

Luontopolku

Salokylälle valmistui Leader-hankkeena toteutettu luontopolku vuonna 2014. Polku käsittää kaksi rengasreittiä, jotka yhdistyvät yhdeksi suureksi reitiksi. Polku lähtee Salokylän kylätalon pihalta, (Liperintie 51) josta pääsee opastetusti molemmille reiteille. Reitit on merkitty oranssein ja sinisin merkein.

Luontopolun varrelle on kiinnitetty luontotauluja, jotka kertovat kyseisestä ympäristöstä ja kylän historiasta. Polku on pääosin helppokulkuinen ja reitille mahtuu niin kangaspohjaisia metsäpolkuja kuin metsäautotien pätkiäkin. Pidempi polku kulkee alkuosastaan jonkin matkaa Päivänkämmenentietä ja Honkavaarantietä pitkin ja siirtyen sitten metsikköön.

Lyhyempi reitti "Lasten rengas" on noin 1,8 kilometrin pituinen polku, joka on merkitty sinisin ympyrämerkein. Polun varrella olevat taulut ovat Salokylän koululaisten ja iltapäiväkerholaisten laatimia. 
 
Pidempi reitti "Salokylän rengas" on noin 5,8 kilometrin pituinen ja kulkee Salokylän laavun ohitse. Reitin varrelle mahtuu erilaisia metsätyyppejä ja ympäristöjä, kuten metsälaidunta, talousmetsää, perinteistä maalaismaisemaa peltoineen ja suojeltua valkoselkätikan elinympäristöä pökkelöpuineen. Kesällä suojelualueella voi nähdä lampaita laiduntamassa. Reitti on merkitty oranssein merkein.

salokylan_rengas.jpg

Laavu

Toukokuussa 2005 vietettiin Salokylän uuden laavun vihkiäisiä. Talkootyönä rakennettu laavu sai nimekseen Antin Tupa aktiivisen talkoolaisen ja kyläläisen Antti Laanisen mukaan. Laavulla on nuotiopaikka sekä pitkä hirsinen pöytä. Halkovajasta voi ottaa pilkkeitä nuotion tekoa varten. Talvisin laavu tarjoaa mukavan levähdyspaikan 6 km hiihtolenkin varrella. Kesällä 2014 laavulle hankittiin ulkohuussi luontopolkuhankkeen yhteydessä. Lisäksi tulipaikka uusittiin ja laavuun rakennettiin huuva.

Laavu sijaitsee noin kilometrin päässä Salokylän koululta Häyrynlahdentien tuntumassa.

laavu.jpg
nuotiopaikka.jpg

 

Kuorinka-järvi

Salokylä sijaitsee aivan kirkasvetisen Kuorinka-järven kupeessa. Kuorinkajärvi on luontotyypiltään niukkaravinteinen ja kyseisen luontotyypin edustajista yksi edustavimmista koko Suomessa. Kuorinka on osa Natura 2000-suojelualue verkostoa. Se on hiekkarannoiltaan matala, mutta syvä järvi. Kuoringan luonto- ja virkistysarvot ovat merkittävät koko kylälle.

Kuoringan Natura 2000-alueen vesienhoitsuunnitelma
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-799-7

Lähteet:
Annala, K. & Lukkarinen, M. & Mononen, P. & Rissanen, N. 2019. Kuoringan Natura 2000- alueen vesien ja vesiluonnon hoitosuunnitelma.Raportteja 32/ 2019. Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus. Joensuu. PunaMusta oy. 

< Takaisin