Vuokrausehdot

 

Vuokrauksen yhteydessä asiakas saa vuokratun tuotteen käyttöohjeet. Vuokraajan on aina noudatettava käyttöohjeita. Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kielletty. 
 
Vuokraaja sitoutuu noudattamaan vuokrattavan tuotteen käsittelyssä ja säilyttämisessä huolellisuutta, käyttämään välineitä asianmukaisesti ja säilyttämään laitetta siten, etteivät ulkopuoliset pääse sitä vahingoittamaan miltään osin. 
 
Tuote vuokrataan siinä kunnossa kun se vuokraushetkellä on. Tarkasta tuotteen kunto vuokraushetkellä ja ilmoita välittömästi mahdollisista puutteista kyläyhdistyksen edustajalle. Vuokraaja on itse vastuussa kuljetuksen ja käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta. 
 
Vuokratuille tuotteille mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat kokonaan vuokraajan vastuulla. Vuokraaja sitoutuu korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot. 
  
Vuokranantaja vastaa vuokrattavien tuotteiden tavanomaisesta kunnossapidosta ja normaalista kulumisesta aiheutuneista korjauskustannuksista. Mahdollisesta kulumisesta johtuvista vioista on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. 
 
Vuokranantaja ei vastaa vuokratun tuotteen käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokranantaja ei ole vastuussa vuokrattujen tuotteiden käyttäjien turvallisuudesta. 

Vuokrauksen aikana rikkoutuneet kahviastiaston osat on korvattava.  

PERUUTUSEHDOT

Tehty tuotevaraus tulee peruuttaa 7 vrk ennen varauksen alkamista. Muutoin kyläyhdistys velottaa hinnaston täyden varausmaksun varatusta tuotteesta.